Vegye fel velünk a kapcsolatot most: +3630-548-3085

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A bedigital.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a BeDigital Kft, Adószám: 27974003-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-359792 Székhely: 1144 Bp, Kerepesi út 96. 6/26.

Személyes adatok védelme

A weboldal üzemeltetése során elsődleges szempont a személyes adatai védelme.

adatkezelés célja: A honlapon ajánlatot kérő látogatók azonosítása, a szolgáltatások elérhetővé tétele.

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, ajánlatkérés esetén az érintett törlési jelzéséig, illetve passzív ajánlatkérő esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikus

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics).

A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlapra.

Az ajánlatkérés során olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülnek (név, e-mail cím, telefonszám). Ezen adatok mindig a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Adatkezelő:

BeDigital Kft, Adószám: 27974003-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-359792 Székhely: 1144 Bp, Kerepesi út 96. 6/26.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának rögzítése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, valamint az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.bedigital.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 6/26) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 6/26) illetve az info@bedigital.hu e-mail címen kérhető.

Előbb megadott elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a BeDigital Kft (Adószám: 27974003-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-359792, Székhely: 1144 Bp, Kerepesi út 96. 6/26.) weboldalának (www.bedigital.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

Felhasználási feltételek

www.bedigital.hu weboldalon található (továbbiakban: Honlapon), vagy az innen letölthető tartalom a szerző tulajdona. A tartalom felhasználáshoz (kivéve a közösségi megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) előzetes írásbeli engedély szükséges, melyet az info@bedigital.hu e-mail címen lehet kérni.

A szolgáltatások pontos megrendelési feltételeiről, illetve jogi szabályzásáról az ajánlatkérést követően nyújtunk felvilágosítást. Mivel minden megrendelés egyedi, ezért a pontos feltételeket a Megrendelővel szerződésben rögzítjük, így az Ajánlatkérés önmagában nem számít Megrendelésnek!

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatása időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Ezeket az adatokat a Google Analytics-ben követjük nyomon.

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelünk, azokat kizárólag a szolgáltatások fejlesztéséhez, és saját kutatás, statisztika készítéséhez használjuk fel.

Külső hivatkozások:

Előfordulhat, hogy a Honlapon található hivatkozásokra kattintva elhagyja a Honlapot, és külső tartalmakhoz fér hozzá. A Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az általa készített és a Megrendelő részére már átadott, vagy harmadik fél által készített weboldalak tartalmáért, pontosságért, harmadik fél weboldala esetén annak működéséért sem. Kérjük minden esetben ismerje meg a külső hivatkozásokon elérhető weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Tárhelyszolgáltatónk

Cég neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
A cég székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Postacím: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1538 Budapest, Pf.: 510.
Telefon: +36 1 789 2 789